saraph

61 tekstów – auto­rem jest sa­raph.

Pos­ta­ram się os­tatni raz tyl­ko po to, żeby nie żałować, że te­go nie zrobiłam 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 marca 2015, 23:18

Nasze słowa nie zos­taną wy­powie­dziane inaczej, wszys­tkie przyjęły już kiedyś tą formę. 

myśl • 5 marca 2015, 22:11

Tak nap­rawdę jes­teśmy wszys­cy opęta­ni- przez nasze oba­wy i nies­pełnione nadzieje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 grudnia 2014, 23:42

Kłamiesz, by zbu­dować więź z drugą osobą, która następnie roz­pa­da się przez kłamstwo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2014, 13:24

W moich snach jes­tem księżniczką.
W moich marze­niach jes­tem wojowniczką.
W moim umyśle jes­tem buntowniczką
a w rzeczy­wis­tości jes­tem dziwką. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2014, 15:18

Jeśli przy­jaciel każe Ci wyb­rać między nim, a kimś in­nym- wy­bierz tą drugą osobę. Praw­dzi­wy przy­jaciel nig­dy nie pos­ta­wiłby Cię przed ta­kim wyborem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 lutego 2014, 19:40

Możesz mnie za­bić, ale po pros­tu za­kończ to. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 listopada 2013, 15:23

Mo­ja dro­ga do szczęścia była długa i wy­bois­ta, ale na­reszcie do­tarłam na szczyt góry.
Obym była na nim jak najdłużej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 października 2013, 19:10

Czuję, że to ucieka, a ja nie wiem co z tym zrobić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 października 2013, 18:03

Nie licz na ludzi, oni prędzej czy później Cie wydymają. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 października 2013, 18:43
saraph

jestem bezpośrednia, choć inni wolą nazywać mnie po prostu bezczelną.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

saraph

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

27 marca 2015, 17:41zielonomodra sko­men­to­wał tek­st Postaram się os­tatni raz [...]

25 marca 2015, 23:28krysta sko­men­to­wał tek­st Postaram się os­tatni raz [...]

25 marca 2015, 23:18saraph do­dał no­wy tek­st Postaram się os­tatni raz [...]

5 marca 2015, 22:11saraph do­dał no­wy tek­st Nasze słowa nie zos­taną [...]

29 grudnia 2014, 15:07mill sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę jes­teśmy wszys­cy [...]

29 grudnia 2014, 02:15Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę jes­teśmy wszys­cy [...]

28 grudnia 2014, 23:42saraph do­dał no­wy tek­st Tak nap­rawdę jes­teśmy wszys­cy [...]

21 października 2014, 13:24saraph do­dał no­wy tek­st Kłamiesz, by zbu­dowaćwięź z [...]

18 października 2014, 15:18saraph do­dał no­wy tek­st W moich snach jes­tem [...]